Viešasis kalbėjimas

Asmeniškai konsultuojame norinčius išmokti sklandžiai kalbėti viešai. Sudarome mokymo(si) programą, padedame siekti tikslų. 

Viešasis kalbėjimas yra pirmiausiai ne apie oratorystę (raiškų minčių dėstymą), o apie susidraugavimą su baimėmis, ryšį su auditorija, gerą pranešimo struktūrą ir kt. Kai visą tai yra - dirbame ties sakinių struktūra, žodyno didinimu ir minčių reiškimu.

Kviečiame susisiekti ir susitikti puodeliui kavos. Tuomet ir aptarsime viską detaliau.